Tabasalu Noortekeskus on avatud noortekeskus, mis alates jaanuarist, 2016 kuulub Huvitegevuse ja Noorsootöö SA alla.

Noortekeskuse eesmärk on noorsootöö korraldamine ja vaba aja sisustamine Tabasalus.

Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse. Tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest. Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest, noorsootöö põhineb noorte oma osalusel ja vabal tahtel.

Tabasalu noortekeskuse tegevus on mõeldud Harku vallas elavatele noortele.

Tabasalu Noortekeskus pakub vaba aja veetmise võimalusi 7-26-aastastele Harku valla noortele. Noortekeskuses saab teha koduseid töid nii üksinda kui noorsootöötaja abiga, kuulata muusikat, vaadata filme, lugeda, joonistada, meisterdada, mängida lauamänge, piljardit, lauatennist, lauajalgpalli, konsoolimänge (playstation, X-box), veeta sõpradega mõnusalt aega ja palju muud.

Noortekeskuses toimuvad erinevad töötoad ja noorteklubid, kuhu on oodatud igas vanuses noored.

Kõik lapsed ja noored on oodatud erinevatele üritustele, mille korraldajateks on Tabasalu Noortekeskuse noorsootöötajad koostöös noortega.

Tabasalu Noortekeskuse noorsootöötajad on oma ala spetsialistid, kes toetavad noorte omaalgatust, tegelevad noorte esmase nõustamisega, aitavad neil sisustada oma vaba aega ning annavad edasi noortele mõeldud informatsiooni.