KONTAKT

Aadress: Vääna mõisakool, Väänamõisa tee 1, Vääna

Noorsootöötaja: Sirli Teder
e-mail: sirli@noortekeskused.ee