HARKU NOORTEMALEV

2019. aastal toimub Harku Noortemalev 19. augustist 1. septembrini ning sinna on oodatud osalema kõik 13.-19. aastased noored. Harku Noortemalev on sel aastal juba neljandat korda toimuv malevaprojekt, mille käigus noored õpivad töökasvatust, meeskonnatööd, üksteisega arvestamist, sotsialiseerumist, kogukonna ühtset tunnet. Malevas osalemine annab reaalse tööl käimise kogemuse, lisaks toimuvad erinevad põnevad töötoad, mille käigus noored saavad erinevaid tööalaseid teadmisi. Noorte töömalev keskendub ka Harku valla suurürituse „Tabasalu päev“ toimumisele, millega seoses on noored kaasatud ettevalmistusprotsessi ja korraldusse.

Lisaks töökohustustele on maleva toimumise ajal sisukalt täidetud ka noorte vaba aeg – toimuvad erinevad põnevad üritused, käivad huvitavad külalised, mängitakse, seigeldakse looduses, külastatakse põnevaid asutusi ja järgitakse maleva traditsioone.

Malevlaste tööde hulka kuuluvad järgmised ülesanded: plakatite ülespanek ja mahavõtmine, heakorratööd, piletite müük suurürituse eel ning ürituse ajal, aedade ülespanek ja mahavõtmine ürituse jaoks, jooksvad ülesanded „Tabasalu päeval“, lasteaedade abitööd.

Malevasse kandideerimiseks tuleb täita ankeet:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc81faJIFXhxEyfLZxDxS-69R1Ps-22JzD_xutLc7D3hwUONA/viewform?usp=sf_link